ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชายาเฉือนคม เล่ม 4

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ทางเลือกของอดีตนักพนันมีไม่มากนัก อย่างน้อยก็ไม่มากเท่าที่คิด ชีวิตหลังความตายที่แท้จริงแล้วหากตายไปโดยไม่ต้องรับรู้อะไรเสียยังดีเสียกว่า แต่ในเมื่อเลือกเกิดก็ไม่ได้เลือกตายก็ไม่ได้เช่นกัน คนอย่างฮัวหนิงเซียนก็ขอเลือกลมหายใจแบบที่ไม่ว่าใครก็ควบคุมเธอไม่ได้แล้วกัน