ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 เรื่องการเคลื่อนที่และแรง

สำนักพิมพ์: คุณสุชาติ สุภาพ

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เป็นหนังสือที่เน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือสอบเรียนต่อ